[ad_1] شکایت کاربران از کیفیت اینترنت پایانی ندارد. هر چند متولیان این حوزه در خصوص کاهش کیفیت و سرعت اینترنت توضیحاتی ارائه می کنند، اما شبکه های اجتماعی مملو از اعتراض به وضعیت اینترنت کشور است؛ همانطور که اخیرا رئیس کارگروه آموزش الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به کندی تاثیر اینترنت بر آموزش الکترونیکی گفت: اختلال در کیفیت و سرعت اینترنت در چند ماه گذشته افزایش یافته و منجر به آزار و اذیت کلاس ها و امتحانات

تماس با ما