همین حالا در یکی از شیکترین پاساژهای اصفهان یک یا دو دهنه مغازه دارد. خانه و مغازه خرید. بعضی از آنها معمولاً پول را در حساب نگه نمیدارند و حداقل زمین و ماشین و خانه خرید و فروش میکنند تا سرمایهشان کم نشود. مهارت شنیداری می تواند برای هر پزشکی نوعی خصلت مهم به حساب آید.از این طریق بیماران می توانند با دندانپزشک خود احساس راحتی داشته باشند و کلیه مشکلاتی که به آن دچار هستند را برای دکتر مورد

تماس با ما