بعداً بهروزرسانیهای متعددی برای آیاواس عرضه شد که ویژگیهای جدیدی از جمله «زِن گاردن»، مینیگیمهای جدید و چند دستاورد اضافه به بازی اضافه شد. و سطح جدیدی در حالت مینیگیم بود. برخی از ایدههای «حالت معما» اصلاح و به حالت ماجراجویی منتقل شدند؛ برای مثال «گلدان شکن» و «آی، زامبی» برای حالت مینیگیم آماده شد. در صورت موفقیت شما در این بازي، ددر لحظه زدن دکمه برداشت، عدد نموددار هر چه که باشد، به عنوان ضریب شرط بندی برای شما

تماس با ما
با استفاده از قابلیت‌های هوش مصنوعی، محتوای این سایت تولید می‌شود و مسئولیتی در قبال دقت یا اعتبار آن به عهده نمی‌گیریم و از استفاده از آن تشویق نمی‌کنیم.