قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه 19 اسفند 1392:

[ad_1]

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز پنجشنبه 19 اسفندماه 92 نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه ثابت ماند و سکه پارسیان امروز یک گرم یک میلیون و 510 هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا ساعت 15 امروز پنجشنبه 19 اسفندماه 92 به یک میلیون و 219 هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) 12 معامله شد. میلیون و 130 هزار تومان در نیمه اول معاملات امروز این رقم نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه 30 هزار تومان افزایش داشته است. سکه طرح قدیم در معاملات نیمه اول امروز 11 میلیون و 950 هزار تومان فروخته شد.

سکه گرمی نسبت به روز گذشته 50 هزار تومان گران شد و 2 میلیون و 450 هزار تومان فروخته شد. قیمت انواع سکه پارسیان اما نسبت به چهارشنبه ثابت ماند و هر قطعه سکه دو گرمی پارسیان امروز پنجشنبه 19 اسفندماه با قیمت سه میلیون و 15 هزار تومان فروخته شد.

قیمت سکه پارسیان:

انواع سکه های ایرانی: قیمت سه شنبه: قیمت چهارشنبه: قیمت امروز:
0.050: 80 هزار تومان: 80 هزار تومان: 80 هزار تومان:
0.100: 155 هزار تومان: 155 هزار تومان: 155 هزار تومان:
0.150: 230 هزار تومان: 230 هزار تومان: 230 هزار تومان:
0.200: 305 هزار تومان: 305 هزار تومان: 305 هزار تومان:
0.250: 380 هزار تومان: 380 هزار تومان: 380 هزار تومان:
0.300: 458 هزار تومان: 458 هزار تومان: 458 هزار تومان:
0.350: 533 هزار تومان: 533 هزار تومان: 533 هزار تومان:
0.400: 608 هزار تومان: 608 هزار تومان: 608 هزار تومان:
0.450: 683 هزار تومان: 683 هزار تومان: 683 هزار تومان:
0.500: 758 هزار تومان: 758 هزار تومان: 758 هزار تومان:
0.600: 908 هزار تومان: 908 هزار تومان: 908 هزار تومان:
0.700: یک میلیون و 85 هزار تومان: یک میلیون و 85 هزار تومان: یک میلیون و 85 هزار تومان:
0.800: یک میلیون و 210 هزار تومان: یک میلیون و 210 هزار تومان: یک میلیون و 210 هزار تومان:
0.900: یک میلیون و 360 هزار تومان: یک میلیون و 360 هزار تومان: یک میلیون و 360 هزار تومان:
1000: یک میلیون و 510 هزار تومان: یک میلیون و 510 هزار تومان: یک میلیون و 510 هزار تومان:
1100: یک میلیون و 666 هزار تومان: یک میلیون و 666 هزار تومان: یک میلیون و 666 هزار تومان:
1200: یک میلیون و 815 هزار تومان: یک میلیون و 815 هزار تومان: یک میلیون و 815 هزار تومان:
1300: دو میلیون و 965 هزار تومان: دو میلیون و 965 هزار تومان: دو میلیون و 965 هزار تومان:
1400: دو میلیون و 115 هزار تومان: دو میلیون و 115 هزار تومان: دو میلیون و 115 هزار تومان:
1500: دو میلیون و 415 هزار تومان: دو میلیون و 415 هزار تومان: دو میلیون و 415 هزار تومان:
1600: دو میلیون و 415 هزار تومان: دو میلیون و 415 هزار تومان: دو میلیون و 415 هزار تومان:
1700: دو میلیون و 565 هزار تومان: دو میلیون و 565 هزار تومان: دو میلیون و 565 هزار تومان:
1800: دو میلیون و 715 هزار تومان: دو میلیون و 715 هزار تومان: دو میلیون و 715 هزار تومان:
1900: دو میلیون و 865 هزار تومان: دو میلیون و 865 هزار تومان: دو میلیون و 865 هزار تومان:
2000: سه میلیون و 15 هزار تومان: سه میلیون و 15 هزار تومان: سه میلیون و 15 هزار تومان:

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما