شکاف دستمزد چه بر سر اقتصاد ایران آورده است؟

[ad_1]

فرارو- طبق لایحه بودجه سال 1401، ابتدا قرار بود حقوق کارکنان دولت بین 5 تا 29 درصد افزایش یابد. یعنی حداقل حقوق از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش می یابد. اما تغییرات جدید کمیسیون تلفیق بودجه در حقوق کارمندان و بازنشستگان سال آینده نشان می دهد که این افزایش ها بین 10 تا 60 درصد خواهد بود، یعنی در صورت اجرای دولت حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده 5.5 میلیون تومان خواهد بود. می گذرد.

به گزارش فرارو، سخنگوی کمیسیون تلفیق می گوید حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده نباید کمتر از 5 میلیون و 600 هزار تومان باشد. این در حالی است که حداقل افزایش دستمزد کارکنان 60 درصد خواهد بود.

اما با توجه به تغییرات جدید، این افزایش حقوق برای افرادی که بیش از 5.6 میلیون تومان دریافت می کنند پله ای خواهد بود. بر این اساس این افزایش از 10 درصد شروع می شود و بسته به درآمد کارمند ممکن است تا 60 درصد افزایش یابد. در خصوص حقوق بازنشستگان نیز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می گویند تصمیم آنها این است که سقف بازنشستگی دولت در سال آینده 5 میلیون تومان تعیین شود.

تعیین حداقل دستمزد شاغلان در حالی که سال هاست در کشور با پدیده ای به نام مدیران نجومی مواجه هستیم که با عناوین مختلف بیش از 200 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند بدون اینکه کارایی خاصی برای اقتصاد کشور و ارزش افزوده خاصی داشته باشند. برای آوردن به کشور. این شکاف عمیق دستمزدی بین حداقل و حداکثر دستمزد در کشور برای مردم بسیار آزاردهنده است در حالی که عزمی برای حل این وضعیت در دولت های مختلف وجود ندارد.

پدیده مدیران نجومی;  شکاف دستمزد چه بر سر اقتصاد ایران آورده است؟پیامدهای شکاف دستمزد بین حداقل و حداکثر نگهداری:
مرتضی افقه، رئیس اقتصاد دانشگاه چمران اهواز: گفتگو با فرارو: وی با اشاره به شکاف بسیار عمیق بین حداقل و حداکثر دستمزد در ایران، گفت: متأسفانه سال هاست که این موضوع وجود دارد اما مدتی است که فقط رسانه ای شده است اما با وجود ورود رسانه ها و افکار عمومی همچنان شاهد دریافت حقوق های نجومی هستیم و مردم از دریافت آن ابایی ندارند. آنها حق خود را می دانند.

او اضافه کرد: متأسفانه در این زمینه ساختار اقتصادی ایران بسیار تبعیض آمیز است و افراد بر اساس شایستگی و کارایی خود حقوقی دریافت نمی کنند، مثلاً یک کارشناس که در لایه های میانی شرکت های دولتی یا خصوصی کار می کند، سطح تخصص او دارد پرداخت نمی شود، اما در همان مجموعه مدیرانی که بالاتر از کارشناس هستند، به دلیل رانت ها و ارتباطاتی که دارد، حقوق های نجومی می گیرند که لیاقت دریافت آن را ندارد.

افق اعلام کرد: متأسفانه ساختار اقتصاد ایران زمینه چنین سوء استفاده هایی را فراهم کرده است، اگر ستاره شناسان با توجه به سطح کاری خود اصلاً نباید چنین مبالغی دریافت کنند، وقتی برای مجموعه ای کار می کنید باید مبلغی را که برای مجموعه دریافت می کنید بیاورید. باشد و به نوعی مفید باشد، اما در ایران اصلاً چنین ساختاری وجود ندارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز ادامه داد: در حالی که فاصله حداقل و حداکثر دستمزد در کشورهای اروپایی بین 20 تا 30 درصد است، اما در ایران این رقم سر به فلک می کشد، از سوی دیگر در همین کشورهای اروپایی نظارت دقیقی بر این موضوع وجود دارد، اما در ایران با وجود شفافیت وجود دارد. سیستم حقوق و دستمزد، دستگاه های دولتی و دولتی که وابسته به بودجه دولتی هستند، موظفند میزان حقوق کلیه کارکنان و مدیران را در این سامانه ثبت کنند.

او اضافه کرد: اما این سامانه به هیچ وجه در دسترس عموم نیست و تنها نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات مجاز به رعایت این حقوق هستند، اما وزارتخانه ها و نهادهای مختلف حضور ندارند، بنابراین این موضوع مخفی نمی ماند. چنین فضایی وجود دارد، پرداخت حقوق های 100، 200 میلیون تومانی و حتی بیشتر در سیستم اداری و اجرایی کشور جای تعجب ندارد.

افقهی با اشاره به تبعات شکاف عمیق بین حداکثر و حداقل دستمزد در کشور خاطرنشان کرد: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، در وهله اول احساس تبعیض است که انسان به دلیل حقوق بسیار پایینی که دریافت می کند و در عملکرد کاری افراد بسیار تاثیرگذار است و در درجه دوم احساس تبعیض می کند. کسانی که حداقل حقوق می گیرند دریافت می کنند که امروز زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار دارند و هر روز بر تعداد افراد فقیر کشور افزوده می شود که تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی دارد.

وی گفت: هیچ تلاشی برای بهبود این وضعیت وجود ندارد. با توجه به ساختار اقتصاد ایران، تا زمانی که با چنین نظمی مواجه هستیم، حقوق های نجومی قدردانی می شود، بنابراین برای اینکه شرایط تغییر کند، باید شیوه حکومت داری و تفکر اقتصادی را به طور اساسی تغییر داد، در غیر این صورت نمی توان این کار را انجام داد. او انتظار داشت که وضعیت بهتر یا تغییر کند.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما