دو سناریوی حداقل دستمزد سال آینده؛ 5.6 یا 9 میلیون تومان؟

[ad_1]

فرارو- در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری برای خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر در ماه 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شد. به نظر می رسد بر اساس تعیین 5.6 میلیون تومان حداقل حقوق کارمندان در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق، حداقل دستمزد سال 1401 نیز به همین میزان تعیین شود.

به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای هستند، اظهار داشت: این موضوع در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل دستمزد است. فرارو: گفت: اگر دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی یا مشاغل و طبقات مختلف تعیین شود، قطعاً میزان دستمزد تعیین شده بر این اساس از حداقل دستمزد که به طور معمول و جهانی تعیین می شود، بیشتر است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی نیازمند زیرساخت‌های مختلفی است که در حال حاضر وجود ندارد، بنابراین حداقل دستمزد در سطح جهانی تعیین می‌شود، در حالی که قبل از انقلاب تجربه تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی و همچنین طبقات و حرفه‌ای وجود داشت، اما این چهار دهه است. ، چون دولت کار خود را انجام نداده است، ما هرگز شاهد تعیین دستمزدها به صورت منطقه ای نبوده ایم.

توفیقی گفت: این امر مستلزم تعیین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه در آن مناطق، قدرت خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام شده کالا و خدمات در آن منطقه، پراکندگی جمعیت و پراکندگی جمعیت است. حرفه های مختلف و اطلاعاتی از این دست چنین داده هایی در دسترس نیست.

دو سناریوی حداقل دستمزد سال آینده؛  5.6 یا 9 میلیون تومان؟تکلیف حداقل دستمزد در سال 1401 چه می شود؟
حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس کارگری و عضو سابق کارگری شورای عالی کار در: گفتگو با فرارو: وی با اشاره به دو سناریو در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: با توجه به اینکه مجلس در لایحه بودجه سال آینده حداقل دستمزد را 5 میلیون و 600 هزار تومان در نظر گرفته است در حالی که دولت این رقم را 4 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته است، می توان انتظار داشت حداقل دستمزد در سال آینده برابر با مبلغ تعیین شده توسط مجلس

او اضافه کرد: بنابراین تعیین رقم پنج میلیون و ششصد هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده قابل تامل است، از سوی دیگر با توجه به اینکه در کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت کارگران در مرحله بعدی است. بر اساس آمار نرخ تورم و افزایش قیمت در سال حدود 9 میلیون تومان تعیین شده است، در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، دولت باید حداقل دستمزد را بر اساس سبد معیشتی تعیین کند.

حاج اسماعیلی گفت: اما متأسفانه سال ها شاهدیم که دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران از قانون تبعیت نمی کند و دستمزد تعیین شده برای کارگران همواره کمتر از نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی است.

این فعال کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد باید بالاتر از شاغلان باشد، افزود: با توجه به اینکه دسترسی کارگران به امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و … بسیار کمتر از حقوق کارمندان است، دستمزد پایه ای که برای کارگران در نظر می گیرند باید بیشتر باشد، اما متاسفانه می بینیم که به هیچ وجه دولت به این مسائل رسیدگی نمی کند. رعایت نمی شود.

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه طبق قانون، مذاکره و چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد سالانه باید سه جانبه باشد، ادامه داد: اما متأسفانه می بینیم که دولت به دلیل اینکه بزرگترین کارفرما است همیشه حرفش را به کرسی می زند و نمایندگان کارگری نمی توانند در این زمینه تاثیری داشته باشند امضا نمی شود و فقط نمادین است و تاثیری ندارد. تعیین حداقل دستمزد در چنین شرایطی نمایندگان کارگران باید فعالانه چانه زنی کنند تا بتوانند واقعاً از حقوق کارگران دفاع کنند.

این کارشناس امور کارگری با اشاره به توجیهات مقامات عالی اقتصادی دولت برای عدم افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در راستای افزایش واقعی تورم، خاطرنشان کرد: در حالی که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید اگر حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم افزایش یابد تورم دوباره افزایش می یابد در این راستا با توجه به کسری بودجه ای که دولت با آن مواجه است باید کاهش یابد. هزینه های اضافی و ضایعات آن اما می بینیم که چنین رویکردی از سوی دولت دنبال نمی شود، بنابراین افزایش حداقل دستمزد در سال آینده کافی نخواهد بود.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما