خواب دیدیم که به ریاست فدراسیون بی توجه بودی:

[ad_1]

اخبار ورزشی: سال هاست که با انتخاب فدراسیون فوتبال و ائتلاف گسترده هیئت های استانی، سرنوشت همه چیز از قبل مشخص شده است و همین روسای دوره هم تکیه بر جایگاه فدراسیون فوتبال دارند.

ماجرای مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال توسط شرکتی که گفته می شود حدود 2 میلیون یورو بدهکار است، نشان می دهد که مدیران سابق این فدراسیون هم در انتخاب سرمربی تیم ملی و هم در پرداخت پول به این تیم کارنامه فاجعه باری داشته اند. فوتبال ایران با چالشی بزرگ مواجه شد.

بی شک بیشتر مشکلات فدراسیون فوتبال در مدیریت است. یعنی نه تنها مدیران قبلی بلکه تیم فعلی نیز قادر به ایجاد تغییرات در بخش های مختلف نیستند. رئیس فعلی فدراسیون فوتبال و همچنین دبیرکل وی هنوز درباره انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار است تا پایان سال جدید برگزار شود صحبتی نکرده اند، اما سوال اینجاست که آیا خود را شایسته ریاست فدراسیون فوتبال می دانند. فدراسیون فوتبال؟

فرض کنید هر کدام از آنها در انتخابات پیروز شوند. آیا در این صورت مشکلات فوتبال کشور حل می شود، پول شستا پرداخت می شود، تیم ملی در نهایت وضعیت خوبی خواهد داشت، مربیان و بازیکنان آرامش نسبی خواهند داشت و فوتبال ایران مرحله جدیدی از تاریخ خود را تجربه خواهد کرد؟

سال هاست که با انتخاب فدراسیون فوتبال و ائتلاف گسترده هیئت های استانی، سرنوشت همه چیز از قبل مشخص شده است و همین روسای دوره هم به فدراسیون فوتبال تکیه زده اند، اما تا به امروز حتی یک مدیر هم نتوانسته است. پیدا شد که صادقانه بگوید ما در مدیریت این فوتبال مشکل داریم، ما آفریده نشده ایم و اگر می توانستیم فوتبال کشور را به چرخش درآوریم، این ورزش در چنین روز بدبختی قرار نمی گرفت!

ای کاش مدیران فعلی فدراسیون فوتبال که به احتمال زیاد کاندیدای اصلی ریاست در انتخابات هستند، لحظه ای تنها باشند و این بار نه به خاطر منافع شخصی افرادی که همه می دانیم شایسته ریاست هستند. فدراسیون فوتبال برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال دعوت می کردند و روسای هیأت های استانی دیگر مثل سابق به نامزد خاصی در یک ائتلاف از پیش تعیین شده رأی نمی دادند!

می دانیم که این خواب شیرین هرگز تعبیر نمی شود، اما آرزو حتی برای ما که از شر و شور جوانی گذشته ایم، عیب نیست…

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما